Art. carpometacarpea pollicis

Typ av led: Synovial, enkel led, sadelled
Ligament: Lig. intermetacarpale
Rörelser: Flexion (0-20˚), extension (0-20˚), abduktion (0-60˚) samt opposition


Art. carpometacarpeae pollicis är den viktigaste leden mellan handlov och mellanhand. Det är en sadelled och ligger mellan basis ossa metacarpalis 1 och os trapezium. Den här leden kallas även tummens rotled. Det som är viktigt med denna led är att det kan ske en oppositionsrörelse. Denna rörelse gör det möjligt för handen att greppa olika saker och ingen av de andra fingrarna kan ersätta tummens funktion.

 

Uppdaterad: 2019-06-11