Art. coxae – Höftled

Typ av led: Synovial, enkel led, kulled
Ligament: Lig. ischiofemorale, lig. pubofemorale, lig. iliofemorale, lig. transversum acetabuli och lig. capitis femoris
Rörelser: Flexion (120˚), extension (30˚), abduktion (45˚), adduktion (30˚), utåtrotation (60˚) och inåtrotation (40˚)


Articulatio coxae, höftleden, är en enkel synovialled (äkta led). Höftleden finns mellan ledhuvudet caput femoris och ledpannan acetabulum. Eftersom ledpannan är mycket djup, samt eftersom ledhuvudet under belastning trycks in i ledpannan, är leden väldigt stabil. Stabiliteten ökas dessutom av en tjock ledkapsel, kraftiga ligament och kraftig muskulatur.

art. coxae

Ledhuvudet – caput ossis femoris

Ledhuvudet är riktad medialt, uppåt och framåt och har formen som en kula. Caput femoris ledbrosk är som tjockast på ledytans centrala del, där den stora belastningen finns. I fovea capitis saknas dock brosk då det utgör fästpunkt för ligamentum capitis femoris. Nedanför caput femoris finns en lång ledhals, collum femoris.

Ledpannan – acetabulum

Ledpannan är riktad lateralt, nedåt och framåt och har formen som en djup skål. Dock får inte hela ledhuvudet plats i ledpannan, utan en liten del hamnar utanför. Runt ledpannans kant (limbus acetabuli) finns en ledläpp av fibröst brosk (labrum acetabulare), vilken förstorar ledpannan.

Ledkapsel – capsula articularis

Höftledens ledkapsel är som sagt mycket kraftig och fäster proximalt på utsidan av acetabulum strax utanför ledläppen samt distalt på femur längs linea intertrochanterica samt på collum dorsalt.

Ligament

Gray340I höftleden finns några av kroppens starkaste ligament och man brukar prata om tre stycken. Dessa ligament fäster proximalt på de tre benen som bildar acetabulum (os ischii, os pubis, os ilium). Från dess fäste har de fått sina namn:

  • Lig. ischiofemorale
  • Lig. pubofemorale
  • Lig. iliofemorale

Ligamentens fibrer skruvar sig och fäster till femur. Lig. iliofemorale och lig. ischiofemorale fäster ventralt och superiort till kapseln på linea intertrochanterica. Lig. pubofemorale fäster på linea intertrochanterica. Lig. iliofemorale är kroppens kraftigaste ligament. Ligamenten sträcks vid extension, rotation, abduktion och adduktion och slappnas av vid flexion.

Gray339Andra ligament är lig. transversum acetabuli som sträcker sig över incisura acetabuli samt lig. capitis femoris som sträcker sig mellan fovea capitis och lig. transversum acetabuli.

Bursor

Det finns också ett par bursor (slemsäckar) som hör till höftleden. Bursa trochanter superficialis finns på trochanter majors lateralsida. Bursa trochanterica m. glutei maximi är höftens största och viktigaste bursa och ligger mellan m. gluteus maximus muskelfäste och trochanter majors lateralsida. Bursa iliopectinea är en också en stor bursa och ligger mellan m. iliacus sena och ledkapseln.

 

Uppdaterad: 2019-06-11