Art. cubiti – Armbågsled

Typ av led: Synovial, sammansatt led, gångjärnsled och vridled
Ligament: Lig. collaterale ulnare, lig. collaterale radiale, lig. anulare radii
Rörelser: Flexion (150˚), extension (0˚), supination (80˚) och pronation (80˚)


Art. cubiti, armbågsleden, är egentligen sammansatt av tre leder:

  1. Art. humero-radialis
  2. Art. humero-ulnaris
  3. Art. radioulnaris proximalis

art. cubitiI art. cubiti kan det, om man ser till alla leder, ske rörelserna extension-flexion (0-150˚) och supination-pronation (0-160˚). Det sker alltså rörelser i flera olika riktningar, och det finns därför även olika typer av leder. Mellan humerus och ulna samt radius har vi en gångjärnsled där det sker flexion och extension, art. humero-ulnaris och art. humero-radialis. Art. humero-radialis är egentligen en liten kulled. Mellan radius och ulna, art. radioulnaris proximalis, finns vridleden där det sker en supination och pronation. För lite mer information om respektive led, kan du klicka på den led du vill läsa om.

Ledkapsel

Alla tre delar i armbågsleden har en gemensam fibrös ledkapsel. Ledens funktion som en gångjärnsled syns på kapseln då den är stram på sidorna (ulnart och radialt), samt tunn och slapp på fram- och baksidan. Insidan av ledkapseln samt de intrakapsulära bendelarna kläs av synovialmembranet.

Ligament

Det finns flera ligament i armbågsleden som hjälper till att stabilisera leden. Det finns strama kollateralligament både ulnart och radialt (lig. collaterale ulnare et radiale) som förhindrar abbduktion och adduktionsrörelser. Dessa ligament är invävda i ledkapseln.

art. cubitiLigamentum collaterale ulnare löper mellan den mediala epicondylen på humerus och mediala kanten av incisura trochlearis ulnae.

Ligamentum collaterale radiale fäster proximalt till den laterala epicondylen på humerus samt distalt som två delar till den främre och bakre kanten av incisura radialis ulnae.

Det finns även ett ligament, lig. anulare radii, som förbinder radius och ulna.

Bursor

Det finns några bursor i armbågsleden, där den största är bursa subcutanea olecrani. Denna bursa kan bli irriterad och inflammerad vid långvarigt tryck, t.ex. om man ofta och länge sitter vid en dator med armbågarna mot ett hårt bord.

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-10-28