Art. humero-ulnaris

Art. humero-ulnaris är en av lederna i art. cubiti. Det är en gångjärnsled där ulna löper runt humerus. Ledhuvudet är trochlea humeri, vilken är tvärställd och formad som en trissa. Ledpannan är incisura trochlearis ulnae, vilken ligger på olecranons ventrala yta samt på processus coronoideus proximala yta. Det finns en rörlighet på ungefär 150˚ i flexion-extension.

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-10-28