Art. radiocarpea

Typ av led: Synovial (äkta) led, äggled/ellipsoidled
Ligament: Lig. radiocarpeum palmare och lig. radiocarpeum dorsale
Rörelser: Palmarflexion (80˚), dorsalflexion (80˚), ulnardeviation/adduktion/ulnarflexion (40˚), radialdeviation/abduktion/radialflexion (20˚)


Art. radiocGray335arpea är den led som bildas mellan underarmsbenen (främst radius) och den proximala raden handlovsben. Ledhuvudet bildas av os scaphoideum, os lunatum och os triquetrum samt av ligamenten mellan dessa ben. Ledpannan bildas av facies articularis carpalis radiiradius samt av discus articularis. Det är en av flera leder i handleden.

Det finns ett antal ligament som stabiliserar leden, t.ex. lig. radiocarpeum palmare och lig. radiocarpeum dorsale. Dessa ligament är väldigt starka, framför allt det palmara ligamentet. Detta ligament är faktisk starkare än benvänvaden i radius, vilket kan göra att ligamentet vid ett fall håller medan radius fraktureras intill ligamentets fäste.

Läs mer:

 

Uppdaterad: 2019-06-11