Art. sacroiliaca – Sakroiliakaled

Typ av led: Synovial (äkta) led.
Ligament: Lig. sacroiliaca ventralia, lig. sacroiliaca interossea, lig. sacroiliaca dorsalia, lig. sacrotuberale, lig. sacrospinale och lig. iliolumbale.
Rörelser: Tippar höftbenen framåt och bakåt i förhållande till korsbenet. Mycket liten flexions/extensionsrörelse av korsbenet, detta är dock ingen isolerad rörelse. Fungerar främst som en stötdämpare.


Bäckenet består av tre delar: höftbenen och korsbenet. Dessa delar binds samman av två leder. Ventralt binds de två höftbenen ihop av symphysis pubica, medan korsbenet binds till höftbenen dorsalt av art. sacroiliaca.

Gray97Art. sacroiliaca (SI-leden) bildas alltså mellan korsbenet och de två höftbenen, os ilium för av vara mer exakt. Ledytorna benämns facies auricularis. I denna led finns det väldigt liten rörelse och vid hög ålder är ofta ledens två ledytor sammanfogade. Ledens kapsel är mycket stram och förstärks av en rad ligament:

  • Lig. sacroiliaca ventralia
  • Lig. sacroiliaca interossea
  • Lig. sacroiliaca dorsalia

Baktill fäster ligamenten på tuberositas iliaca på ala ossis ilii. Dessa ligament är mycket viktiga för stabiliteten och för att människan ska kunna stå upprätt.

Mellan os sacrum och os ischii bildas två hålrum, foramen ischiadicum majus och minus, av två ligament. Dessa ligament är lig. sacrotuberale och lig. sacrospinale.

Gray320Gray319

Lig. sacrotuberale löper från spina iliaca posterior superior (SIPS) samt sidokanten av os sacrum för att sedan fästa till insidan av  tuber ischiadicum.

Lig. sacrospinale är ett tunt ligament som ligger framför lig. sacrotuberale. Det går från os sacrum samt os coccygis för att sedan fästa till spina ischiadica.

Ytterligare ett ligament som tillhör bäckenet är lig. iliolumbale. Detta sträcker sig mellan crista iliaca och processus transversus på L5.

 

Uppdaterad: 2019-06-11