Art. sternoclavicularis

Art. sternoclavicularis (SC-leden) är en äkta sadelformad led. Vi har två stycken som ligger mellan nyckelbenet (clavicula) och bröstbenet (sternum). På sternum ledar nyckelbenet mot manubrium sterni. Nyckelbenet är även bundet till det första revbenet via ett ligament. Leden fungerar främst som en stark förbindelse mellan sternum och clavicula samt som en stötdämpare i nyckelbenets längsriktning. Leden innehåller dessutom en tjock disk: discus articularis.

Det finns några ligament som förstärker leden. Lig. interclaviculare är ett ligament som löper mellan nyckelbenen på ovansidan av manubrium sterni. Nyckelbenet är bundet till costa 1 via lig. costoclaviculare. Anteriort och posteriort om leden finns även ett lig. sternoclavicularis, vilken håller nyckelbenet mot dess ledpanna.

Gray325

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-06-06