Art. subtalaris – Subtalarled

Typ av led: Synovial, kombinerad led, vridled
Ligament: Lig. talocalcaneum interosseum, lig. talocalcaneum laterale, lig. talocalcaneum posterior, lig. talocalcaneum mediale, lig. bifurcatum, lig. calcaneonaviculare plantare och lig. talonaviculare
Rörelser: Inversion (35˚), eversion (15˚)


AGray357rt. subtalaris, subtalarleden, är en synovial (äkta), kombinerad vridled. Leden uppstår mellan talus och calcaneus. I leden möjliggörs huvudrörelserna inversion och eversion.

Det finns två områden där de två benen artikulerar, ett främre och ett bakre.

  • Art. talocalcanea, den bakre leden, bildas mellan det konkava talus och konvexa calcaneus.
  • Art. talocalcaneonavicularis, den främre leden, bildas mellan det konvexa talus och konkava calcaneus. Den ligger framför sinus tarsi.

Sinus tarsi är lokaliserad mellan talus och calcaneus och skiljer den främre och bakre leden. Sinus tarsi kan man säga är en kanal mellan talus och calcaneus som löper framåt-lateralt från calcaneus. I denna kanal finns det ligament (lig. talocalcaneum interosseum), kärl och nerver. Lig. bifurcatum är ett ligament som finns framtill i sinus tarsi. Detta ligament binder ihop calcaneus med os cuboideum och os naviculare. Ett annat kraftigt ligament är lig. calcaneonaviculare plantare som sträcker sig mellan sustentaculum tali och os naviculare. Det finns även ytterligare ligament som lig. talocalcaneum lateralelig. talocalcaneum posteriorlig. talocalcaneum mediale och lig. talonaviculare.

 

Uppdaterad: 2019-06-11