Art. talocruralis – Talokruralled

Typ av led: Synovial, sammansatt led, gångjärnsled
Ligament: Lig. deltoideum, lig. talofibulare anterius, lig. talofibulare posterius, lig. calcaneofibulare, lig. tibiofibularis posterius, interosseus och anterius
Rörelser: Dorsalflexion (20˚), plantarflexion (60˚)


Gray357Art. talocruralis (talokruralled, övre språngbensled) är en synovial (äkta), sammansatt gångjärnsled. Leden bildas mellan tibia, fibula och talus. Utgör tillsammans med art. subtalaris fotleden. I leden sker rörelserna dorsalflexion och plantarflexion.

Ledhuvud

Talokruralledens ledhuvud utgörs av trochlea tali, som åt sidorna avgränsar två ledfasetter. Den mediala ledfasetten ledar mot den inre fotknölen, malleolus medialis. Den laterala ledfasetten är större och fortsätter till ett utskott, processus lateralis tali. Denna ledfasett ledar mot den laterala fotknölen, malleolus lateralis.

Ledpanna

Ledpannan utgörs av tibia och fibula och har en gaffelform som sträcker sig runt ledhuvudet. Ledpannan har tre ledytor, varav två på tibia och en på fibula. De yttersta ledytorna ligger mot fotknölarna medan den mellersta ligger mot trochlea tali. Fastheten och orienteringen i ledgaffeln är beroende av de olika skelettdelarnasyndesmosis tibiofibularis, och andra ligament.

Ledkapsel

Som med alla gångjärnsleder är ledkapseln slapp och tunn framtill och baktill, medan den är stram och stark på sidorna. Lig. talofibulare anterius förstärker kapseln.

Ligament

Det finns många ligament som hjälper till att stabilisera leden. Det finns ligament framtill, baktill, medialt och lateralt. Lateralt och medialt finns kollateralligament, vilka fäster till fotknölarna. De löper sedan distalt och fäster till talus, calcaneus och os naviculare.

Gray354-2Gray355

Lig. deltoideum är det mediala kollateralligamentet. Ligamentet sprider sig i fyra delar solfjäderformat från den mediala malleolen. Den främre och bakre delen fäster på talus och de mellersta delarna fäster på os naviculare och calcaneus.

Det laterala kollateralligamentet utgörs av tre ligament. Dessa är svagare än de mediala och är ofta de ligament som skadas vid en fotledsstukning:

  • Lig. talofibulare anterius – löper framtill mellan talus och fibula.
  • Lig. talofibulare posterius – löper baktill mellan talus och fibula.
  • Lig. calcaneofibulare – löper lateralt-posteiort mellan calcaneus och fibula.

Andra ligament som stärker leden är lig. tibiofibularis posterius, interosseus och anterius, vilka löper mellan tibia och fibula. Leden är som stabilast (close-pack) vid maximal dorsalfexion.

 

 

Uppdaterad: 2019-06-29