Art. interphalangeae – Hand

Art. digitorum interphalangeae, interfalanglederna, är lederna mellan fingrarnas falanger. Det är enkla, äkta gångjärnsleder där det sker flexion och extension. I de fyra ulnara fingrarna finns två interfalangleder, medan det i tummens (pollex) endast finns en. Lederna har relativt slappa ledkapslar, men har kollateralligament som stabiliserar fingrarna.

fingerArt. interphalangeae proximalis – mellanlederna – PIP

I de proximala interfalanglederna medges en flexion på ca 100˚ och en extension på 0˚. Denna led ligger mellan phalanx proximalis och media.

Art. interphalangeae distalis – ytterlederna – DIP

I de distala interfalanglederna medges en flexion på ca 80˚ och extension på 0˚. Denna led ligger mellan phalanx media och distalis.

Art. interphalangeae pollicis

Tummens har som sagt bara en interfalangled. Detta är också en gångjärnsled och det kan ske flexion på ca 80˚ samt extension på ca 20˚. Ofta finns det en hyperextension, vilket brukar kallas att det finns en skomakartumme. Denna led ligger mellan phalanx proximalis och distalis.

Läs mer

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-10-28