Art. metacarpophalangea – Knogled

Art. metacarpophalangea

Typ av led: Synovial, enkel led, inskränkt kulled.
Ligament: Lig. collaterale, lig. palmaria.
Rörelser: Flexion (90˚), extension (45˚), abduktion, adduktion, rotation.

Art. metacarpophalangea pollicis

Typ av led: Synovial, enkel led, gångjärnsled.
Ligament: Lig. collaterale, lig. palmaria.
Rörelser: Flexion (50˚), extension (0˚).


Art. metacarpophalangea (knogled, MCP-led) är lederna som bildas mellan handens metakarpalben och proximala falang. Lederna är äkta, enkla leder av typen inskränkta kulleder, med undantaget av tummens metakarpofalangled som är en gångjärnsled. Rörelserna som kan ske är flexion, extension, abduktion och rotation. I tummens led sker endast flexion och extension. Texten nedan omfattar endast de fyra ulnara metakarpofalanglederna.

fingerLedkapslarna i dessa leder är relativt slappa och man kan enkelt utföra en traktion (dra isär ledytorna). När man drar i fingret kommer det ofta ett litet knäppande ljud. Detta beror troligen på att det bildas gasbubblor, som frigör elastisk energi, vilket låter som ett knäpp.

Lederna har kollaterala och palmara ligament som förstärker ledkapseln. Kollateralligamenten, ligg. collateralia, sitter på båda sidorna om ledkapseln. Dessa stabiliserar leden i sidoled. De palmara ligamenten, ligg. palmaria, är invävda i ledkapseln på den palmara delen. Metakarpofalangledens proximala ledlinje ses dorsalt strax distalt om knogens tydligaste utskott.

Knogleden är som sagt en inskränkt kulled. Detta innebär att när leden är extenderad (sträckt) fungerar den som en kulled, medan leden fungerar som en gångjärnsled vid flekterat läge.

 

Uppdaterad: 2019-06-11