Artt. metatarsophalangeae

Fotens metatarsofalangleder är, liksom interfalanglederna, mycket lika handens leder (art. metacarpophalangea).

Artt. metatarsophalangeae 2-5

I dessa leder sker rörelserna plantarflexion (40˚) och dorsalflexion (40˚). Även abduktion och adduktion kan ske.

Art. metatarsophalangeae hallucis

I denna led sker rörelserna plantarflexion (45˚) och dorsalflexion (70˚). Även abduktion och adduktion kan ske.

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-12