Artt. metatarsophalangeae

Fotens metatarsofalangleder är, liksom interfalanglederna, mycket lika handens leder. Se art. metacarpophalangea.

Artt. metarsophalangeae 2-5

I dessa leder sker rörelserna plantarflexion (40˚) och dorsalflexion (40˚). Även abduktion och adduktion kan ske.

Art. metarsophalangeae hallucis

I denna led sker rörelserna plantarflexion (45˚) och dorsalflexion (70˚). Även abduktion och adduktion kan ske.

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11