Art. sternocostalis

Art. sternocostalis är små äkta leder som ligger ventralt om bröstkorgen. Dessa leder finns mellan sternum och costa 1-7 medan costa 8-10 ledar mot ovanliggande revbensbrosk. Det första revbenet är ett undantag dock då det är, via revbensbrosket, fast bundet till sternum utan ledhåla.

Gray315

 

Uppdaterad: 2019-06-11