Facettleder – Processus articularis

fasettledFacettleder (fasettleder, artt. zygapophysiales) är lederna som bildas mellan kotorna i ryggraden. Det är små, äkta leder av typen glidleder. Dessa bildas mellan processus articularis på två intilliggande kotor.  Det bildas alltså en övre (superior) och en nedre (inferior) led från nästan varje kota. Den översta facettleden sitter mellan C2 och C3 och den nedersta oftast mellan L5 och S1.

Facettledernas ledytor är ställa i lite olika plan, vilket gör att rörelserna i ryggraden sker olika i de olika segmenten. Förenklat är ledytorna i halsryggen ställda i ett horisontellt plan, vilket medger en stor rotation. I bröstryggen är ledytorna ställda i frontalplan och något horisontellt, vilket gör att att lateralflexion och rotation kan ske. Rörelserna här är dock mycket begränsade pga. ligament och att revbenen fäster till bröstkotorna. I den nedre, lumbala, delen är ledytorna närmare ett sagittalplan, vilket gör att flexion/extension tillåts. Övergången mellan den thorakala och lumbala delen (T12-L5) är extra rörlig och ett område där många ryggproblem uppstår.

fasettledDet finns flera ligament som stabiliserar ryggraden:

  • Lig. flava är ett ligament som löper mellan laminae vertebralis och stänger canalis vertebralis baktill. Ligamentet är kraftigt och platt.
  • Lig. intertransversaria löper mellan processus transversus på två intilliggande kotor.
  • Lig. interspinalia sträcker sig mellan kanterna på två intilliggande processus spinosus.
  • Lig. supraspinalia löper längs med spetsarna på processus spinosus från vertebrae prominens till os sacrum.
  • Lig. nuche är ett ligament som ersätter lig. supraspinalia i nackregionen. Ligamentet löper mellan processus spinosus på de övre halskotorna och os occipitale.
  • Lig. longitudinale anterior et posterior är ligament som löper framtill och baktill om kotkropparna. De stabiliserar ryggraden ventralt respektive dorsalt.

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11