Symphysis pubica – Blygdbensfog

Symphysis pubica (blygdbensfog) är en symfys som sitter mellan blygdbenen, os pubis. Dess ledytor är ovala med ett tunt lager hyalint brosk samt en fibrös disk som binder ihop ledytorna. På ledens ovansida finns det ett ligament, lig. pubicum superius, som förstärker leden. Även på undersidan av leden finns ett ligament, lig. arcuatum pubis.Gray321

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11