Hamstrings

Hamstrings är en muskelgrupp på lårets baksida som består av tre muskler som sträcker sig från tuber ischiadicum till underbenets proximala del. Samtliga muskler passerar både höftled och knäled, och har som funktion att extendera i höftleden och flektera i knäleden.

De tre musklerna har egna namn enligt nedan:

Musklerna ligger ordande i två lager. I det ytliga lagret ligger m. biceps femoris och m. semitendinosus, och i det djupa lagret ligger m. semimembranosus.

Musklerna ligger tätt intill varandra i större delen av dess förlopp, men strax proximalt om knäleden avviker m. biceps femoris lateralt till caput fibulae medan de andra två musklerna avviker medialt till proximala tibia.

 

Hamstrings

Hamstrings

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-23