Hamstrings

Består av tre muskler: m. biceps femoris, m. semitendinosus och m. semimembranosus. Se var muskel för sig för mer detaljer.

Ursprung (som grupp): Tuber ischiadicum och labrum lateralis linea aspera, septum intermusculare laterale.

Fäste (som grupp): Caput fibulae, pes anserinus, medialsidan av condylus medialis tibiae.

Funktion (som grupp): Höftled: Extension, adduktion, utåtrotation, inåtrotation. Knäled: Flexion, utåtrotation och inåtrotation.

Innervation: N. tibialis (L5-S2).

Extremitet nedre posterior vy

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11