M. abductor digiti minimi – Fot

Abductor digiti minimi, lilltåns utåtförare, är en liten muskel lokaliserad till fotens laterala rand. Den utgår från tuber calcanei samt plantaraponeurosens bakre del. Muskeln löper sedan distalt och fäster in lateralt på basen av lilltåns proximala falang.

Muskelns funktion är att abducera och flektera lilltån i dess metatarsofalangealled. Den innerveras av n. plantaris lateralis (S1-S3).

UrsprungMedialt och lateralt på tuber calcanei, plantaraponeurosen
FästeLateralt på basen av lilltåns proximala falang
InnervationN. plantaris lateralis (S1-S3)
FunktionAbduktion och flexion av lilltån i art. metatarsophalangeae 5
Abductor digiti minimi (Fot)
Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2024-02-25