M. abductor digiti minimi – Hand

Abductor digiti minimi, lillfingrets utåtförare, är den ytligaste av hypothenarmusklerna.

Det är en platt och långsträckt muskel som har sitt ursprung på os pisiforme. Från dess ursprung löper muskeln distalt i handen till sitt fäste på basen av lillfingrets proximala falang.

Muskelns huvudfunktion är att abducera samt flektera lillfingret i metakarpofalangealleden. Den innerveras av n. ulnaris (C8-T1).

UrsprungOs pisiforme, lig. pisohamatum, senan från m. flexor carpi ulnaris
FästeMedialt på basen av lillfingrets proximala falang
InnervationAbduktion och flexion av lillfingret i art. metacarpophalangeae 5
FunktionN. ulnaris (C8-T1)
Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2024-02-25