M. abductor digiti minimi – Hand

Abductor digiti minimi, lillfingrets utåtförare, är den ytligaste av hypothenarmusklerna.

Det är en platt och långsträckt muskel som har sitt ursprung på os pisiforme, lig. pisohamatum och senan från m. flexor carpi ulnaris. Från dess ursprung löper muskeln distalt i handen till sitt fäste på basen av lillfingrets proximala falang.

Muskelns huvudfunktion är att abducera lillfingret i metakarpofalangealleden. Den innerveras av n. ulnaris (C8-T1).

UrsprungOs pisiforme, lig. pisohamatum, senan från m. flexor carpi ulnaris
FästeBasen av lillfingrets proximala falang
InnervationAbduktion i art. metacarpophalangeae 5
FunktionN. ulnaris (C8-T1)

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-03