M. abductor hallucis

Ursprung: Framkanten av flexor-retinaklet, processus medialis tuber calcanei.

Fäste: Mediala sesambenet och medialt på basen av stortåns proximala falang.

Funktion: Abduktion av stortån. Hjälper till och styr stortån vid avstamp.

Innervation: N. plantaris medialis (S1-S2).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11