M. abductor hallucis

Abductor hallucis, stortåns utåtförare, är en muskel lokaliserad längs med den mediala fotranden. Muskeln bidrar till den rundade formen medialt på foten.

Den har sitt ursprung medialt på tuber calcanei, plantaraponeurosen samt flexor-retinaklet. Från dess ursprung löper muskeln framåt och fäster in med en kraftig sena till den mediala ytan av basen på stortåns proximala falang.

Muskeln innerveras av n. plantaris medialis (L5-S1) och har som funktion att utföra abduktion och flexion av storstån i art. metarsophalangeae hallucis.

UrsprungProcessus medialis tuber calcanei, plantaraponeurosen, retinaculum flexorum
FästeMedialt på basen av stortåns proximala falang
InnervationN. plantaris medialis (L5-S1)
FunktionAbduktion och flexion i art. metarsophalangeae hallucis
Abductor hallucis
Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2024-02-25