M. abductor pollicis longus

Abductor pollicis longus är lokaliserad längst lateralt och slutar mest proximalt av de långa, djupa extensormuskler. Muskeln utspringer nedanför m. supinator från ulnas och radius posteriora yta samt membrana interossea. Sedan löper muskeln distalt-lateralt, korsar senorna från m. extensor carpi radialis longus och brevis, och övergår till en sena som fäster in på basen av tummens metakarpalben.

Dess huvudfunktion är att abducera och extendera tummen i art. carpometacarpea pollicis, men muskeln deltar även vid radialdeviation och dorsalflexion av handen. Muskeln innerveras av den posteriora interosseösa nerven (C7-C8), vilket är en gren av n. radialis.

UrsprungUlnas och radius posteriora yta, membrana interossea
FästeBasis ossis metacarpalis 1
InnervationPosteriora interosseösa nerven (C7-C8)
FunktionAbduktion och extension i art. carpometacarpea pollicis, dorsalflexion i art. radiocarpea.
Abductor pollicis longus
Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2024-02-25