M. abductor pollicis longus

Ursprung: Dorsalt om membrana interossea och angränsande delar av radius och ulna.

Fäste: Basis ossis metacarpalis 1.

Funktion: Abduktion och extension i art. carpometacarpea pollicis.

Innervation: N. radialis (C7-C8).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11