M. aconeus

Ursprung: Epicondylus lateralis.

Fäste: Proximalt och dorsalt på ulna.

Funktion: Extension i art. cubiti.

Innervation: N. radialis (C7-C8).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11