M. adductor brevis

Adductor brevis, den korta inåtförarmuskeln, är en muskel på insidan av låret i adduktorgruppen. Muskeln ligger posteriort om adductor longus och pectineus, och är dessutom delvis täckt av adductor longus.

Muskeln har sitt ursprung på ramus inferior ossis pubis och löper sedan nedåt-lateralt till den proximala delen av mediala läppen av linea aspera på femur där muskeln fäster in med en tunn och bred sena.

Dess funktion är att adducera och flektera höftleden, men även inåt- och utåtrotation i höftleden beroende på höftledens position. Muskeln innerveras av n. obturatorius (L2-L4).

UrsprungRamus inferior ossis pubis
FästeMediala läppen av linea aspera
InnervationN. obturatorius (L2-L4)
FunktionAdduktion och flexion i art. coxae, inåt- och utåtrotation i art. coxae beroende på dess position

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-12