M. adductor brevis

Adductor brevis, den korta inåtförarmuskeln, är en muskel på insidan av låret i adduktorgruppen. Muskeln ligger posteriort om adductor longus och pectineus, och är dessutom delvis täckt av adductor longus.

Muskeln har sitt ursprung på ramus inferior ossis pubis och löper sedan nedåt-lateralt till den proximala delen av mediala läppen av linea aspera samt linea pectinea på femur där muskeln fäster in med en tunn och bred sena.

Dess huvudfunktion är adduktion och flexion i höftleden. Muskeln innerveras av n. obturatorius (L2-L4).

UrsprungRamus inferior ossis pubis
FästeMediala läppen av linea aspera, linea pectinea
InnervationN. obturatorius (L2-L4)
FunktionAdduktion och flexion i art. coxae
Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2024-02-25