M. adductor hallucis

Adductor hallucis, stortåns inåtförare, är en muskel plantart i foten med två huvuden (caput) och ursprung, men med ett gemensamt fäste.

Muskelns caput obliquum har sitt ursprung på basen av metatarsalben 2-4. Caput transversum utspringer från plantara ligament associerade med metatarsophalangeallederna av tå 3-5.

De två delarna möts i ett gemensamt fäste lateralt vid basen av stortåns proximala falang.

Muskelns huvudfunktion är att utföra adduktion i stortåleden (art. metarsophalangeae hallucis) samt att stödja fotens fotvalv. Den innerveras av n. plantaris lateralis (S1-S3).

UrsprungCaput obliquum: basis ossis metatarsalis 2-4
Caput transversum: plantara ligament associerade med artt. metatarsophalangeae 3-5
FästeLateralt vid basen av stortåns proximala falang
FunktionAdduktion i art. metarsophalangeae hallucis; stödja fotvalvet
InnervationN. plantaris lateralis (S1-S3)
Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2024-02-25