M. adductor hallucis

Ursprung: Caput obliquum: plantara ben och ligament. Caput transversum: lig. metatarseum transversum profundum.

Fäste: Laterala sesambenet, basen av stortåns proximala falang.

Funktion: Adduktion av stortån, stödjer tvärgående fotvalvet, styr foten vid avtramp.

Innervation: N. plantaris lateralis (S1-S2).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11