M. adductor magnus

Adductor magnus, den stora inåtförarmuskeln, är en kraftig, triangulär och tjock muskel på insidan av låret. Det är den största muskeln i adduktorgruppen. Muskeln har två delar, en adduktordel och en extensordel.

Adduktordelen har sitt ursprung på ramus inferior ossis pubis samt ramus ossis ischii, medan extensordelen har sitt ursprung på tuber ischiadicum.

Muskelns adduktordel löper sedan lateralt och distalt för att fästa in till tuberositas glutea, mediala läppen av linea aspera samt linea supracondylaris medialis på lårbenet. Dess extensordel löper distalt för att fästa in till tuberculum adductorium på lårbenet.

De två delarna av muskeln har både likheter och skillnader i funktion. Adduktordelen har som huvudfunktion adduktion och flexion i höftleden. Extensordelen har som huvudfunktion adduktionoch extension i höftleden.

Muskelns adduktordel innerveras av n. obturatorius (L2-L4) och extensordel av n. ischiadicus (L4).

UrsprungAdduktordel: ramus inferior ossis pubis, ramus ossis ischii
Extensordel: tuber ischiadicum
FästeAdduktordel: tuberositas glutea, mediala läppen av linea aspera, linea supracondylaris medialis
Extensordel: tuberculum adductorium
FunktionAdduktordel: adduktion och flexion i art. coxae
Extensordel: adduktion och extension i art. coxae
InnervationAdduktordel: n. obturatorius (L2-L4)
Extensordel: n. ischiadicus (L4)
Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2024-02-25