M. adductor magnus

Ursprung: Från ramus ossis pubis till tuber ischiadicum.

Fäste: Adduktordelen: mediala läppen av linea aspera. Extensordelen: tuberculum adductorium.

Funktion: Adduktion och extension i art. coxae.

Innervation: N. obturatorius et tibialis (L2-L5).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11