M. adductor pollicis

Ursprung: Caput obliquum: sulcus carpi. Caput transversum: os metacarpale 3.

Fäste: Ulnara sesambenet, basen av tummens proximala falang.

Funktion: Adduktion och opposition av tummen.

Innervation: N. ulnaris (C8-T1).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11