M. anconeus

Ursprung: Epicondylus lateralis.

Fäste: Olecranon, proximala 1/4 dorsalt på ulna.

Funktion: Extension och stabilisering av art. cubiti.

Innervation: N. radialis (C6,C7,C8).

 

 

Uppdaterad: 2020-09-18