M. anconeus

Anconeus är en liten, triangulär muskel, som delvis kan vara sammansatt med m. triceps brachii. Muskeln urspringer från humerus laterala epikondyl, proximalt om den gemensamma extensorsenan. Muskeln löper snett distalt mot ulna och fäster in lateralt på olecranon och den proximala 1/4-delen av ulnas bakre yta.

Dess funktion är extension i armbågsleden, stabilisera armbågsleden samt att kontrollera abduktionen av ulna under pronationsrörelser av underarmen. Muskeln innerveras av n. radialis (C7-T1)

UrsprungEpicondylus lateralis humeri
FästeLateralt på olecranon, proximala 1/4 av ulnas bakre yta
InnervationN. radialis (C7-T1)
FunktionExtension och stabilisering i art. cubiti, abduktion av ulna under pronation
Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2024-02-25