M. anconeus

Anconeus är en liten, triangulär muskel, som delvis kan vara sammansatt med m. triceps brachii. Muskeln urspringer från humerus laterala epikondyl, proximalt om den gemensamma extensorsenan. Muskeln löper snett distalt mot ulna och fäster in lateralt på olecranon och den proximala 1/4-delen av ulnas bakre yta.

Dess funktion är att extendera i armbågsleden (art. cubiti) samt att att kontrollera abduktionen av ulna, framför allt under pronationsrörelser av underarmen för att på så sätt stabilisera armbågsleden. Muskeln innerveras av n. radialis (C6-C8)

UrsprungEpicondylus lateralis humeri
FästeOlecranon, proximala 1/4 av ulnas bakre yta
InnervationN. radialis (C6-C8)
FunktionExtension och stabilisering i art. cubiti

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-02-03