M. biceps femoris

Biceps femoris, lårets tvåhövdade muskel, har ett långt (caput longum) och ett kort huvud (caput breve).

Caput longum urspringer med en kraftig, kort sena från tuber ischiadicum. Muskeln löper sedan ned på lårets baksida som en lång spolformad muskelbuk. Proximalt om knäleden övergår muskelbuken till en sena som fortsätter distalt och lateralt till sitt fäste på caput fibulae. Caput breve urspringer från labrum lateralis på linea aspera, och övergår i det långa huvudets sena som fäster in till caput fibulae.

Muskelns funktion är extension och utåtrotation i höftleden (art. coxae) samt flexion och utåtrotation av underbenet i knäleden (art. genus). Dess långa huvud innerveras av n. tibialis (L5-S2) och dess korta huvud av n. fibularis (L5-S2), vilka är grenar av n. ischiadicus.

UrsprungCaput longum: tuber ischiadicum
Caput breve: labrum lateralis på linea aspera
FästeCaput fibulae
FunktionExtension och utåtrotation i art. coxae, flexion och utåtrotation i art. genus
InnervationCaput longum: n. tibialis (L5-S2)
Caput breve: n. fibularis (L5-S2)
Biceps femoris

Biceps femoris

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-27