M. brachialis

Ursprung: Distalt och ventralt på humerus. Septum intermusculare mediale.

Fäste: Tuberositas ulnae och ledkapseln.

Funktion: Flexion i art. cubiti.

Innervation: N. musculocutaneus (C5-C6).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11