M. brachialis

Ursprung: Distalt och ventralt på humerus. Septum intermusculare mediale.

Fäste: Tuberositas ulnae och ledkapseln.

Funktion: Flexion i art. cubiti.

Innervation: N. musculocutaneus (C5-C6).

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11