M. brachioradialis

Ursprung: Proximala 2/3 av margo lateralis humeri och den anteriora ytan av septum intermusculare laterale

Fäste: Distalt och lateralt på radius, proximalt om processus styloideus.

Funktion: Flexion i art. cubiti.

Innervation: N. radialis (C5-C6).

 

 

Uppdaterad: 2020-09-18