M. brachioradialis

Brachioradialis är en av de radiala musklerna, och den största av de radiala musklerna som ger underarmen sin avrundade kontur på radialsidan. Muskeln urspringer från den proximala 2/3 av margo lateralis humeri och den anteriora ytan av septum intermusculare laterale. Sedan löper muskeln distalt, över armbågsleden och övergår till en kraftig, platt sena som fäster in lateralt på distala radius, proximalt om processus styloideus.

Muskeln är en stark flexor i armbågsleden, och är som starkast med underarmen i ett mellanläg mellan supination och pronation. Den innerveras av nervus radialis (C5,C6)

UrsprungProximala 2/3 av margo lateralis humeri och den anteriora ytan av septum intermusculare laterale
FästeLateralt på distala radius, proximalt om processus styloideus
InnervationN. radialis (C5,C6)
FunktionFlexion i armbågsleden

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11