M. coracobrachialis

Ursprung: Processus coracoideus.

Fäste: Medialt på mitten av humerus.

Funktion: Flexion och adduktion i art. humeri.

Innervation: N. musculocutaneus (C5-C7).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11