M. coracobrachialis

Ursprung: Processus coracoideus.

Fäste: Medialt på mitten av humerus.

Funktion: Flexion och adduktion i art. humeri.

Innervation: N. musculocutaneus (C5-C7).

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11