M. deltoideus

Deltoideus anteriorUrsprung: Laterala 1/3 av nyckelbenet, acromion och bakre kanten av spina scapulae.

Fäste: Tuberositas deltoidea.

Funktion: Främre fibrer (pars clavicularis): flexion, adduktion och inåtrotation i art. humeri. Mellersta fibrer (pars acromialis): abduktion i art. humeri och drar humerus proximalt-medialt. Bakre fibrer (pars scapulae spinalis): extension, adduktion och utåtrotation i art. humeri.

Innervation: N. axillaris (C5-C6).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14