M. deltoideus

Deltoideus, deltamuskeln, är den största av de egentliga skuldermusklerna. Muskeln kan delas in i tre delar, vars funktion skiljer sig något.

  • Pars clavicularis
  • Pars acromialis
  • Pars scapulae spinalis

Muskeln som helhet har sitt ursprung från den främre delen av nyckelbenets laterala tredjedel, från yttre randen av acromion samt från den nedre kanten av spina scapulae. Muskeln omringar sig omkring skuldrans främre, yttre och bakre del samt konvergerar mot sitt fäste på tuberositas deltoidea på överarmsbenet (humerus).

Dess funktion är flexion och inåtrotation i axelleden (pars clavicularis), abduktion i axelleden (pars acromialis) samt extension och utåtrotation i axelleden (pars scapulae spinalis). Pars acromialis och scapulae spinalis är även involverade i abduktion genom att guida rörelsen. Tillsammans med rotatorcuffen hjälper muskeln till att stabilisera axelleden.

Muskeln innerveras av n. axillaris (C5-C6).

UrsprungLaterala 1/3 av clavicula, acromion, spina scapulae
FästeTuberositas deltoidea
FunktionPars clavicularis: flexion och inåtrotation i art. humeri
Pars acromialis: abduktion i art. humeri
Pars scapulae spinalis: extension och utåtrotation i art. humeri
InnervationN. axillaris (C5-C6)

Deltoideus anterior

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-10-07