M. extensor carpi radialis brevis

Extensor carpi radialis brevis är den minsta av underarmens radiala muskler. Den har sitt ursprung på den laterala epikondylen på humerus, via den gemensamma extensorsenan. Vissa fibrer urspringer även från septum intermuskulare och det radiala kollateralligamentet. Muskelbuken upphör ungefär i mitten av underarmen, varpå en lång sena fortsätter distalt under extensorretinaklet, och sedan fäster in till dorsalsidan av basen på det tredje metakarpalbenet.

Muskeln arbetar tillsammans med extensor carpi radialis longus för att dorsalflektera i radiokarpalleden. Dess funktion är också att bidra till abduktion av handen (radialdeviation).. Muskeln innerveras av nervus radialis (C7,C8).

UrsprungEpicondylys lateralis humeri
FästeDorsalsidan av basen på det tredje metakarpalbenet
InnervationN. radialis (C7,C8)
FunktionDorsalflexion i radiokarpalleden, abduktion (radialdeviation) av handen

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11