M. extensor carpi radialis longus

Extensor carpi radialis longus har sitt ursprung distalt om m. brachioradialis från den distala tredjedelen av margo lateralis humeri samt septum intermusculare laterale. Muskeln löper distalt och övergår till en lång, smal sena ungefär i mitten av underarmen. Denna sena fäster sedan in till dorsalsidan av basen på det andra metakarpalbenet.

Muskelns funktion är att extendera (dorsalflexion) och abducera (radialdeviation) i radiokarpalleden. Muskeln innerveras av nervus radialis (C6,C7).

UrsprungDistala tredjedelen av margo lateralis humeri samt septum intermusculare laterale
FästeDorsalsidan av basen på det andra metakarpalbenet
InnervationN. radialis (C6,C7)
FunktionDorsalflexion och abduktion i radiokarpalleden

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-01-27