M. extensor carpi radialis longus

Ursprung: Distala 1/3 av margo lateralis humeri, septum intermusculare.

Fäste: Basis ossis metacarpalis 2.

Funktion: Radialdeviation (abduktion) och dorsalflexion i art. radiocarpea.

Innervation: N. radialis (C6-C7).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14