M. extensor carpi ulnaris

Extensor carpi ulnaris har sitt ursprung från humerus laterala epicondyl, posteriora kanten av ulna samt fascia antebrachii. Muskeln löper distalt utefter ulnas dorsalsida och övergår proximalt om handleden till en sena som löper mellan ulnas huvudet och processus styloideus för att sedan fästa in till dorsalsidan av basen på det femte metakarpalbenet.

Dess funktion är att extendera och adducera (ulnardeviera) i radiokarpalleden. Muskeln innerveras av nervus radialis (C7,C8).

UrsprungEpicondylus lateralis humeri, posteriora kanten av ulna, fascia antebrachii
FästeBasen av femte metakarpalbenet
InnervationN. radialis (C7,C8)
FunktionExtension och adduktion (ulnardeviation) i radiokarpalleden

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11