M. extensor digiti minimi

Extensor digiti minimi är en liten och smal muskel lokaliserad medialt om extensor digitorum. Muskeln urspringer från den gemensamma extensorsenan på humerus laterala epicondyl, fascia antebrachii samt septa intermuscularia. Proximalt kan det vara svårt att urskilja muskeln från extensor digitorum, men i mitten på underarmen kan muskeln tydligt urskiljas. Något proximalt om radiocarpalleden övergår muskeln till en slank sena, som dorsalt på handen förbinds med lillfingersenan från extensor digitorum, och tillsammans med denna fäster in till lillfingrets extensoraponeuros.

Dess huvudfunktion är att extendera lillfingrets leder, och till viss del bidra till att dorsalflektera i handleden. Muskeln innerveras av nervus radialis (C7,C8).

UrsprungEpicondylus lateralis humeri, fascia antebrachii, septa intermuscularia
Fäste5:e fingrets extensoraponeuros
InnervationN. radialis (C7,C8)
FunktionExtension av lillfingrets leder, bidrar till dorsalflexion i handleden

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11