M. extensor digiti minimi

Ursprung: Epicondylus lateralis humeri, fascia antebrachii, septa intermuscularia.

Fäste: Lillfingrets extensoraponeuros.

Funktion: Extension av lillfingrets leder, bidrar till dorsalflexion i art. radiocarpea.

Innervation: N. radialis (C7-C8).

 

 

Uppdaterad: 2020-09-18