M. extensor digitorum brevis

Ursprung: Dorsalsidan av calcaneus.

Fäste: Extensoraponeuroserna av 2:a-4:e tån.

Funktion: Extension av tårnas leder.

Innervation: N. peroneus profundus (S1-S2).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14