M. extensor digitorum brevis

Ursprung: Dorsalsidan av calcaneus.

Fäste: Extensoraponeuroserna av 2:a-4:e tån.

Funktion: Extension av tårnas leder.

Innervation: N. peroneus profundus (S1-S2).

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11