M. extensor digitorum longus

Ursprung: Condylis lateralis tibiae, membrana interossea och proximalt på fibulas mediala sida.

Fäste: Extensoraponeuroserna till 2:a-5:e tån.

Funktion: Dorsalflexion och eversion av foten. Extension av tårna.

Innervation: N. peroneus profundus (L5-S1).

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11