M. extensor digitorum

Ursprung: Epicondylus lateralis humeri.

Fäste: Extensoraponeurosen. Basen av 2:a-5:e fingrets falanger.

Funktion: Dorsalflexion i art. radiocarpea. Extension av fingrarnas leder.

Innervation: N. radialis (C6-C8).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14