M. extensor digitorum

Extensor digitorum, fingersträckarmuskeln, har sitt ursprung på humerus laterala epikondyl, fascia antebrachii samt septa intermuscularia. Distalt i underarmen delar muskeln upp sig i fyra senor, som löper under extensorretinaklet. Dorsalt på handen avviker senorna, med en sena till varje finger. Senan som löper till pekfingret delas med senan från extensor indicis. Senorna löper distalt på fingrarna och fäster in till extensoraponeurosen samt basen på 2:a och 5:e fingrets falanger. Senorna är på handryggen förbundna med varandra genom tvärgående senstråk, connexi intertendinei.

Muskelns funktion är att extendera i metakarpofalangealleder och interfalangealleder. Hjälper indirekt till med dorsalflexionen i handled. Dess innervation är nervus radialis (C6,C7,C8).

UrsprungEpicondylus lateralis humeri, fascia antebrachii, septa intermuscularia
FästeExensoraponeurosen, basen av 2:a-5:e fingrets falanger
InnervationN. radialis (C6,C7,C8)
FunktionExtension i metakarpofalangealleder och interfalangealleder, hjälper indirekt till med dorsalflexion i handled

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11