M. extensor hallucis brevis

Ursprung: Del av m. extensor digitorum brevis.

Fäste: Basen av stortåns grundfalang, phalanx proximalis 1.

Funktion: Extension av stortån.

Innervation: N. peroneus profundus (S1-S2).

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11