M. extensor hallucis longus

Ursprung: Membrana interossea och fibulas mediala sida.

Fäste: Dorsalt på stortåns ytterfalang, phalanx distalis 1.

Funktion: Dorsalflexion av foten och stortån.

Innervation: N. peroneus profundus (L5-S1).

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11