M. extensor indicis

Extensor indicis är en smal muskel lokaliserad medialt och parallellt med extensor pollicis longus. Muskeln utgår från den distala tredjedelen av bakre ytan på ulna och membrana interossea. Proximalt om handleden formas muskelns sena som löper distalt och fäster till extensoraponeurosen på pekfingret.

Dess huvudfunktion är att extendera pekfingret, och muskeln är kapabel till extension av pekfingret oberoende av övriga fingrars rörelser. Muskeln är även en svag dorsalflexor i handleden. Muskeln innerveras av n. radialis (C7,C8), via den posteriora interosseösa nerven.

UrsprungDistala 1/3 av ulnas bakre yta, membrana interosssea
FästeExtensoraponeurosen på pekfingret
InnervationN. radialis (C7,C8)
FunktionExtension av pekfingret, svag dorsalflexion av handleden

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11