M. extensor indicis

Ursprung: Membrana interossea och distala delen av ulnas baksida.

Fäste: Extensoraponeurosen till 2:a fingret. Indicis betyder pekfinger.

Funktion: Extension av pekfingrets leder och handleden (art. radiocarpea).

Innervation: N. radialis (C7-C8).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14