M. extensor pollicis brevis

Extensor pollicis brevis är tummens korta sträckarmuskel, och utgår distalt om abductor pollicis longus. Muskeln har sitt ursprung på radius posteriora yta och membrana interossea. Muskeln följer förloppet av abductor pollicis longus och fäster sedan in dorsalt på tummens proximala falang.

Dess huvudfunktion är att extendera tummens metakarpofalangealled samt carpometacarpalled. Muskeln innerveras av n. radialis (C7,C8), via den posteriora interosseösa nerven.

UrsprungRadius posteriora yta, membrana interossea
FästeBasen av tummens proximala falang
InnervationN. radialis (C7,C8)
FunktionExtension av tummens metakarpofalangealled samt carpometacarpalled

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11