M. extensor pollicis longus

Exensor pollicis longus är tummens långa sträckarmuskel. Muskeln har sitt ursprung distalt om m. abductor pollicis longus från den posteriora ytan av ulna samt membrana interossea. Muskeln löper distalt och övergår till en sena något proximalt om handen, varefter muskeln löper ut till sitt fäste dorsalt på tummens distala falang.

Dess huvudfunktion är att extendera tummens metakarpofalangealled och interfalangealled. Muskeln är även en svag dorsalflexor i handleden. Dess innervation utgörs av n. radialis (C7,C8), via den posteriora interosseösa nerven.

UrsprungPosteriora ytan av ulna, membrana interossea
FästeBasen av tummens distala falang, phalanx distalis 1
InnervationN. radialis (C7,C8)
FunktionExtendera i tummens metakarpofalangealled och interfalangealled, svag dorsalflexion i handleden

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11