M. extensor pollicis longus

Ursprung: Ulnas baksida, membrana interossea.

Fäste: Basen av tummens ytterfalang, phalanx distalis 1.

Funktion: Extension i art. metacarpophalangeae pollicis.

Innervation: N. radialis (C7-C8).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14