M. flexor carpi radialis

Flexor carpi radialis är den största av de ytliga flexorerna i underarmen och ligger direkt ulnart om pronator teres. Muskeln urspringer tillsammans med flexorgruppens gemensamma sena, från den mediala epikondylen på humerus och fascia antebrachii.

Från den mediala epikondylen fortsätter muskeln distalt och något lateralt. I den nedre tredjedelen av underarmen övergår muskeln till en lång sena som passerar retinaculum flexorum till den palmara delen av handen. Muskeln fäster sedan in till den palmara ytan av basen på metakarpalben 2 och 3.

Muskelns huvudsakliga funktion är att flektera i handleden. Dessutom kan muskeln utföra en abduktion i handleden (radialdeviation). På grund av muskelns förlopp kan den även agera som en svag pronator. Muskeln innerveras av n. medianus (C6, C7).

UrsprungEpicondylus medialis humeri
FästeBasen på metakarpalben 2 och 3
InnervationN. medianus (C6, C7)
FunktionFlexion och abduktion i handleden

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-10