M. flexor carpi ulnaris

Ursprung: Epicondylus medialis humeri, olecranon, 2/3 av margo posterior ulnae.

Fäste: Os pisiforme, via hamulus till bases ossium metacarpalium 4-5.

Funktion: Flexion och adduktion.

Innervation: N. ulnaris (C7-T1).

 

 

Uppdaterad: 2020-09-11