M. flexor carpi ulnaris

Flexor carpi ulnaris är den mest mediala muskeln av underarmens ytliga flexormuskler. Muskeln har två huvuden, ett från humerus (caput humerale) och ett från ulna (caput ulnare).

  • Caput humerale är det mindre huvudet och urspringer från mediala epicondylen på humerus.
  • Det större ulnara huvudet har sitt ursprung från den mediala kanten av olecranon, från de proximala 2/3-delarna av av den posteriora kanten av ulna (margo posterior ulnae).

Muskeln övergår i en lång sena längs den distala delen av underarmen. Senan löper distalt till den palmara ytan av handen och fäster in till os pisiforme. Via os pisiforme fäster senan till os hamatum och till basen på det fjärde och femte metakarpalbenet.

Muskelns är en stark flexor och adduktor (ulnardeviation) i handleden. När muskeln agerar tillsammans med flexor carpi radialis kan en balanserad flexion av handleden ske, och när den agerar tillsammans med extensor carpi ulnaris sker en balanserad adduktion av handleden.

Till skillnad mot övriga av de ytliga flexormusklerna innerveras flexor carpi ulnaris av nervus ulnaris (C7, C8, T1).

UrsprungCaput humerale: epicondylus medialis
Caput ulnare: mediala kanten av olecranon, proximala 2/3 av margo posterior ulnae
FästeOs pisiforme, os hamatum, basen på metakarpalben 4-5
InnervationN. ulnaris (C7, C8, T1)
FunktionPronation av underarmen, flexion i armbågsleden

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11