M. flexor digiti minimi brevis – Hand

Ursprung: Hamulus ossis hamati, retinaculum flexorum.

Fäste: Basen av lillfingrets grundfalang, phalanx proximalis 5.

Funktion: Flexion i art. metacarpophalangeae 5.

Innervation: N. ulnaris (C8-T1).

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11