M. flexor digitorum brevis

Ursprung: Tuber calcanei och aponeurosis plantaris.

Fäste: Phalanx intermedia 2-5.

Funktion: Flexion av tårna.

Innervation: N. plantaris medialis (S1-S2).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14