M. flexor digitorum longus

Ursprung: Tibias baksida distalt om linea m. solei.

Fäste: Phalanx distalis 2-5.

Funktion: Plantarflexion och inversion i art. talocruralis och art. subtalaris. Flexion av tårna.

Innervation: N. tibialis (S1-S2).

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11