M. flexor digitorum profundus

Flexor digitorum profundus är den djupa fingerböjarmuskeln. Det är den mest mediala muskeln av underarmens främre, djupa, muskler.

Muskeln urspringer från de proximala 3/4-delarna av den anteriora och mediala ytan av ulna, angränsande del av membrana interossea och processus coronoideus. I höjd med underarmens distala tredjedel börjar muskeln gå över till en bred sena. Senan löper mot handen, genom canalis carpi och under senorna från flexor digitorum superficialis och delar in sig i fyra senor vid handroten. Sedan löper respektive sena ut i fingrarna, genom senorna från flexor digitorum superficialis, och fäster in till basen på de distala falangerna till finger 2-5.

Muskeln har som funktion att flektera i alla leder den passerar, det vill säga metakarpofalangleder och proximala samt distala interfalangleder till finger 2-5. Den del av muskeln som löper till finger 2 och 3 innerveras av nervus medianus, medan den del som löper till finger 4 och 5 innerveras av nervus ulnaris (C8, T1).

UrsprungProximala 3/4-delarna av den anteriora ytan av ulna, membrana interossea och processus coronoideus
FästeBasen av ytterfalangerna på 2:a-5:e fingret
InnervationFinger 2-3: n. medianus (C8, T1)
Finger 4-5: n. ulnaris (C8, T1)
FunktionFlexion i metakarpofalangleder och proximala samt distala interfalangleder till finger 2-5

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11