M. flexor digitorum profundus

Ursprung: Proximala 3/4-delarna av den anteriora ytan av ulna, membrana interossea och processus coronoideus.

Fäste: Basen av phalanx distalis 2-5.

Funktion: Flexion i metakarpofalangleder och proximala samt distala interfalangleder till finger 2-5.

Innervation: Finger 2-3: n. medianus (C8, T1), finger 4-5: n. ulnaris (C8, T1).

 

 

Uppdaterad: 2020-09-14