M. flexor digitorum profundus

Ursprung: 2/3 av fram- och medialsidan av ulna, membrana interossea.

Fäste: Basen av phalanx distalis 2-5.

Funktion: Flexion i alla leder muskeln passerar.

Innervation: N. medianus et ulnaris (C7-T1).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14