M. flexor digitorum superficialis

Flexor digitorum superficialis är den största av underarmens främre, ytliga, muskler och ligger relativt djupt. I vissa fall klassificeras muskeln ligga i ett eget lager.

Muskeln har två huvuden, det humero-ulnara huvudet (caput humero-ulnare) samt det radiala huvudet (caput radiale).

  • Caput humero-ulnare utgår från den mediala epicondylen, från den mediala sidan av processus coronoideus ulnae samt från septa intermuskularia.
  • Caput radiale utgår med en platt sena från den anteriora ytan på radius hela vägen ner till radius distala tredjedel där pronator teres fäster.

Muskeln kan beskrivas ha två skikt, och ungefär i mitten av underarmen avger varje skikt två senor. Det ytliga skiktets senor löper distalt till det 3:e och 4:e fingret, medan det djupa skiktets senor löper till det 2:a och 5:e fingret. Senorna börjar som sagt i mitten av underarmen, men det är inte förrän strax ovanför handroten som senorna blir självständiga. Distalt om karpaltunneln avviker senorna, och varje sena löper till en av fingrarna, där de fäster till mellanfalangen.

När senorna från flexor digitorum superficialis passerar metakarpofalanglederna löper senorna genom senskidor. Innan muskeln når den proximala interfalangleden delas senorna upp sig i två stråk och bildar en tunnel som flexor digitorum profundus kan passera igenom.

Muskelns funktion är att flektera alla leder den passerar över, det vill säga handled, metacarpofalangealled och proximal interfalangealled. Muskeln är en svag flexor i armbågsleden. Flexor digitorum superficialis innerveras av nervus medianus (C7, C8, T1) .

UrsprungCaput humero-ulnare: epicondylus medialis, medialt på processus coronoideus ulnae, septa intermuskularia
Caput radiale: anteriora ytan på radius
Fäste2:a-5:e fingrets mellanfalang
InnervationN. medianus (C7, C8, T1)
FunktionFlexion i handled, metacarpofalangealled och proximal interfalangealled, svag flexion i armbågsleden

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11